Ochrona stopy dla mężczyzn i kobiet

Obuwie dla pracowników to bardzo ważny element, jego wyposażenia. Chroni najczęściej stopę, palce a w pewnych przypadkach również kostkę a nawet łydkę. Wiele zależy oczywiście od charakteru zadań, które są wyznaczone. W efekcie pracownik wykonujący czynności na placu budowy, będzie potrzebował innej ochrony niż osoba w zakładzie przetwórstwa mięsa lub zakładzie chemicznym. To z kolei wpływa na wykorzystane w produkcji materiały, tworzywa oraz sam wygląd obuwia. Pod tym względem można wyróżnić kilka kategorii, klas ochronnych względem tego rodzaju elementów. Począwszy od podstawowych kategorii, aż po bardzo zaawansowane pozwalają je odpowiednio dostosować do zagrożeń oraz stopnia ryzyka w miejscu pracy. Należy zwrócić jednocześnie uwagę na możliwość doboru obuwia zarówno pod kątem pory roku ora płci pracownika. Obok powszechnie dostępnych butów dla mężczyzn producenci oferują również te dedykowane dla kobiet.