Pierwsza pomoc - kogo wysłać na szkolenie?

O znaczeniu bezpieczeństwa w firmie nie trzeba nikogo przekonywać. Najczęściej dobrze podchodzimy do kwestii obowiązkowej odzieży, wymagań odnośnie zasad postępowania jak i odpowiednich oznaczeń. Czasami jednak można zauważyć, problem ze szkoleniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Najczęściej stwierdza się, że wszyscy wiedzą jak należy postępować, jednak w sytuacji zagrożenia pojawia się problem, gdyż wszystko zapominamy. Czasami jest to problem związany z delegowaniem na kursy niewłaściwych osób. Zamiast więc wysyłać osobę, na którą akurat „trafiło” lepiej zdecydować się na osobę, która będzie zarówno chętna na taki kurs, jak i będzie odpowiednio silna psychicznie. Dobrze też by miała poważanie w załodze. Pozwoli to wydawać jej jasne komendy, które będą wykonywane. Będzie to pomocne również załodze, która przybędzie na miejsce w sytuacji, kiedy będzie to konieczne. Dobrze też wyznaczyć więcej niż jedną osobę na takie szkolenie. Będzie to korzystne w sytuacji jej nieobecności, co może być spowodowane urlopem lub chorobą.